يکشنبه 30 فروردين 1394
کمينه   
 

 

دادگستریها و حوزه های قضائی استان قزوین

شهرستان :‌ قزوین

نام ساختمان :‌ مجتمع قضایی مرحوم کریمی راد

نشاني دقيق ساختمان :قزوین - خیابان دانشگاه -جنب پارک الغدیر –کد پستی  341975894 

شماره تلفن :33681635-33681625- - 028و 1801

نام ساختمان :‌ دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان قزوین

نشاني دقيق ساختمان : قزوین – بلوار شهید باهنر – دادسرای قزوین  – کد پستی3414695631

شماره تلفن : 5-33220992- -028

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام ساختمان: ساختمان شماره 4 دادگستری استان قزوین(شعب عمومی جزایی، شعب دادگاه عمومی انقلاب، اجرای احکام دادگاه انقلاب و شعبه 7 دادیاری)

 

نشاني دقيق ساختمان :قزوین - شهرک کوثر بالاتر از فلکه سوم جنب سالن ورزشی

شماره تلفن:63-33794767-028


 

شهرستان :قزوین

نام ساختمان: مجتمع  شورای حل اختلاف 

نشانی دقیق ساختمان: مینودر -بالاتر از فلکه حافظ جنب پمپ بنزین

شماره تلفن: 45-33794840– 028


شهرستان :‌ تاکستان

نام ساختمان :‌ دادگستري شهرستان تاکستان

نشاني دقيق ساختمان :جنب فلکه ورودی شهرستان کد پستی

شماره تلفن :35230679- - 028

نام ساختمان :‌ دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان قزوین

نشاني دقيق ساختمان : جنب فلکه ورودی شهرستان

شماره تلفن : 8- 35230676 - 028

 

شهرستان :‌ آبیک

نام ساختمان :‌ دادگستري شهرستان آبیک

نشاني دقيق ساختمان :بلوار طالقانی کد پستی 4475 - 6 - 34416

شماره تلفن :7-32821765 -028

نام ساختمان :‌ دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان آبیک

نشاني دقيق ساختمان : شهرک قدس جنب دانشگاه آوا

 شماره تلفن : 32893000- 32823969 - 028

 

 

شهرستان :‌ البرز

نام ساختمان :‌ دادگستري شهرستان البرز

نشاني دقيق ساختمان : میدان بسیج- خیابان امام حسن (ع)

شماره تلفن :8 -32247275 -028

نام ساختمان :‌ دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان البرز

نشاني دقيق ساختمان : میدان بسیج- خیابان امام حسن (ع)

 شماره تلفن :8 -32247275-028


شهرستان :‌ بوئین زهرا

نام ساختمان :‌ دادگستري شهرستان بوئین زهرا

نشاني دقيق ساختمان :خ ولیعصر غربی - کد پستی 3451933764

شماره تلفن :34228210-34228220-028

نام ساختمان :‌ دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بوئین زهرا

نشاني دقيق ساختمان : خ ولیعصر غربی - کد پستی 3451933764

 شماره تلفن :34222667-34222666-028

 


حوزه قضائی :‌ آبگرم

نشاني دقيق ساختمان :خ اصلی دادگاه عمومی بخش آبگرم

شماره تلفن : 34762837 -028

 

حوزه قضائی :‌ الموت شرقی

نشاني دقيق ساختمان :معلم کلایه جنب کلانتری دادگاه عمومی بخش الموت شرقی

شماره تلفن :33622434 -028

 

حوزه قضائی :‌ الموت غربی

نشاني دقيق ساختمان : رازمیان خ امام خمینی دادگاه عمومی بخش الموت غربی

شماره تلفن :33712857 -028

 

حوزه قضائی :اسفرورین

نشاني دقيق ساختمان :خ امام خمینی روبروی اداره برق دادگاه عمومی بخش اسفرورین

شماره تلفن : 35520788 -028

 

حوزه قضائی :‌ آوج

نشاني دقيق ساختمان :خ اصلی جنب بخشداری دادگاه عمومی بخش آوج

شماره تلفن : 34622382-34623865 -028

 

حوزه قضائی :‌ شال

نشاني دقيق ساختمان :ورودی شهر دادگاه عمومی بخش شال

شماره تلفن : 34412427 -028

 

حوزه قضائی :‌ خرمدشت

نشاني دقيق ساختمان :مجتمع ادارات روبروی شهرداری دادگاه عمومی بخش خرمدشت

شماره تلفن : 35752877 -028

 

حوزه قضائی : دانسفهان

نشاني دقيق ساختمان :ورودی شهر خ اصلی دادگاه عمومی بخش رامند (دانسفهان)

شماره تلفن : 34534700 -028

 

حوزه قضائی :‌ ضیاءآباد

نشاني دقيق ساختمان :ورودی شهر خ اصلی روبروی بخشداری دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد

شماره تلفن : 35622777 -028

 

حوزه قضائی : کوهین

نشاني دقيق ساختمان :انتهای شهر کوهین جنب جاده اصلی قزوین به رشت

شماره تلفن : 33762517 -028

 


دادگاه بخش : محمدیه

نشاني دقيق ساختمان :محمدیه منطقه 3 جنب بخشداری

شماره تلفن : 32561812 -028


 حوزه قضائی:ارداق

نشانی دقیق ساختمان :خیابان شهید قاضی-جنب اداره برق

شماره تلفن:34433733-028